Please Fill in The Form Below

Name:

E-mail:

Code:

Message:

Announcements

Articles In New Issue

PDF
ERDEMLİ’DE DENİZ TURİZMİ VE YAYLA TURİZMİ FAALİYETLERİNİN FİNANSAL AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Author(s) :
İlhan EGE
Nihan CABA

Volume 1  No. 1 (2018)

View PDF Article (1265 KB)

PDF
FİNANCİAL ENGİNEERİNG AND İTS İMPORTANCE FOR ISLAMİC BANKS

Author(s) :
Aza ALHASADI
Iman ILHUSADI

Volume 1  No. 1 (2018)

View PDF Article (936 KB)

PDF
NARENCİYE İHRACATI PERFORMANSININ TARIMSAL FİNANSMAN AÇISINDAN İNCELENMESİ: ERDEMLİ ÖRNEĞİ

Author(s) :
İlhan EGE
Nihan CABA

Volume 1  No. 1 (2018)

View PDF Article (893 KB)

PDF
2015-2017 YILLARI ARASI İKY KİTAPLARININ İÇERİK ANALİZİ

Author(s) :
Himmet KARADAL
Ethem MERDAN

Volume 1  No. 1 (2018)

View PDF Article (512 KB)

PDF
GİRİŞİMCİLİK TUTKUSU VE TUTKULU LİDERLİK ÜZERİNE BİR LİTERATÜR İNCELEMESİ

Author(s) :
Yasemin GÜLBAHAR
Himmet KARADAL

Volume 1  No. 1 (2018)

View PDF Article (362 KB)

Share on social networks

License


Creative Commons Lisansı

ASSTUDIES' de yayınlanan çalışmalar Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmaktadır.