Advisory Board
Prof.Dr. Adnan ÇELİK Selçuk Üniversitesi

Prof. Dr. Emin Civi

University of New Brunswick, KANADA

Prof. Dr. Abdullah KIRAN

Muş Alparslan Üniversitesi

Prof. Dr. Agah Sinan ÜNSAR

Trakya Üniversitesi

Prof. Dr. Ahmet AY

Selçuk Üniversitesi

Prof. Dr. Ahmet DİKEN

Necmettin Erbakan Üniversitesi

Prof. Dr. Alaybey KAROĞLU

Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Argun KARACABEY

Altunbaş Üniversitesi

Prof. Dr. Atılhan NAKTİYOK

Atatürk Üniversitesi

Prof. Dr. Ayşe ŞAHİN

Mersin Üniversitesi

Prof. Dr. Azim ÖZTÜRK

İstanbul Üniversitesi

Prof. Dr. Azize ERGENELİ

Hacettepe Üniversitesi

Prof. Dr. Bahadır AKIN

Necmettin Erbakan Üniversitesi

Prof. Dr. Bekir DENİZ

Ardahan Üniversitesi

Prof. Dr. Bilçin TAK

Uludağ Üniversitesi

Prof. Dr. Canan AY

Manisa Celal Bayar Üniversitesi

Prof. Dr. Canan MADRAN

Dokuz Eylül Üniversitesi

Prof. Dr. Celil ÇAKICI

Mersin Üniversitesi

Prof. Dr. Çağatay ÜNÜSAN

Karatay Üniversitesi

Prof. Dr. Çağlar ÖZEL

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi

Prof. Dr. Çetin BEKTAŞ

Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Prof. Dr. Dursun BİNGÖL

Türk Hava Kurumu Üniversitesi

Prof. Dr. Edip ÖRÜCÜ

Balıkesir Üniversitesi

Prof. Dr. Erdoğan EKİZ

King Abdülaziz University

Prof. Dr. Erşan SEVER

Aksaray Üniversitesi

Prof. Dr. Esen GÜRBÜZ

Niğde Üniversitesi

Prof. Dr. Fatih Coşkun ERTAŞ

Atatürk Üniversitesi

Prof. Dr. Ferit ÖLÇER

Mustafa Kemal Üniversitesi

Prof. Dr. Feyzullah EROĞLU

Pamukkale Üniversitesi

Prof. Dr. Gülten GÜMÜŞTEKİN

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Prof. Dr. Güven MURAT

Ordu Üniversitesi

Prof. Dr. Haluk TANRIVERDİ

İstanbul Üniversitesi

Prof. Dr. Hasan Kürşat GÜLEŞ

Selçuk Üniversitesi

Prof. Dr. Hasan TUTAR

Sakarya Üniversitesi

Prof. Dr. Hikmet KAVRUK

Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. İhsan YÜKSEL

Kırıkkale Üniversitesi

Prof. Dr. Jülide KESKEN

Ege Üniversitesi

Prof. Dr. Mahmut ARSLAN

Hacettepe Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet KARAGÜL

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet ÖZBİRECİKLİ

Mustafa Kemal Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet ÖZMEN

Çukurova Üniversitesi

Prof. Dr. Meltem ONAY

Manisa Celal Bayar Üniversitesi

Prof. Dr. Mete YILDIZ

Hacettepe Üniversitesi

Prof. Dr. Muammer TEKELİOĞLU

Çukurova Üniversitesi

Prof. Dr. Muhittin ACAR

Hacettepe Üniversitesi

Prof. Dr. Murat KASIMOĞLU

İstanbul Ticaret Üniversitesi

Prof. Dr. Murat TÜRK

Osmaniye Korku Ata Üniversitesi

Prof. Dr. Mustafa İLKAN

KKTC Doğu Akdeniz Üniversitesi

Prof. Dr. Nazan GÜNAY

Ege Üniversitesi

Prof. Dr. Nihat ERDOĞMUŞ

Yıldız Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Nüket SARAÇEL

Doğuş Üniversitesi

Prof. Dr. Orhan ÇOBAN

Selçuk Üniversitesi

Prof. Dr. Ramazan ERDEM

Süleyman Demirel Üniversitesi

Prof. Dr. Recai COŞKUN

Sakarya Üniversitesi

Prof. Dr. Remzi ALTUNIŞIK

Sakarya Üniversitesi

Prof. Dr. Reyhan Ayşen WOLFF

Giresun Üniversitesi

Prof. Dr. Rıfat IRAZ

Selçuk Üniversitesi

Prof. Dr. Said KINGIR

Sakarya Üniversitesi

Prof. Dr. Sezer AKARCALI

Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Süreyya YILDIRIM

Sinop Üniversitesi

Prof. Dr. Şenol KANTARCI

Akdeniz Üniversitesi

Prof. Dr. Şükrü ÖZEN

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Prof. Dr. Tamer MÜFTÜOĞLU

TEB Bankası

Prof. Dr. Yıldırım Beyazıt ÖNAL

Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

Doç. Dr. Abdulgani ARIKAN

Selçuk Üniversitesi

Doç. Dr. Abdullah ÇALIŞKAN

Toros Üniversitesi

Doç. Dr. Adem BALTACI

Medeniyet Üniversitesi

Doç. Dr. Adnan KALKAN

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Doç. Dr. Ayşe GÜNSEL

Kocaeli Üniversitesi

Doç. Dr. Bahattin KARADEMİR

Çukurova Üniversitesi

Doç. Dr. Berrin FİLİZÖZ

Cumhuriyet Üniversitesi

Doç. Dr. Duygu KIZILDAĞ

İzmir Demokrasi Üniversitesi

Doç. Dr. Ebru AYKAN

Erciyes Üniversitesi

Doç. Dr. Ebru ERDOST ÇOLAK

Ankara Üniversitesi

Doç. Dr. Ebru GÜNEREN

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

Doç. Dr. Efe EFEOĞLU

Adana Bilim Teknoloji Üniversitesi

Doç. Dr. Figen AKÇA

Uludağ Üniversitesi

Doç. Dr. Gözde İNAL KIZILTEPE

KKTC Lefke Avrupa Üniversitesi

Doç. Dr. Gürol ÖZCÜRE

Ordu Üniversitesi

Doç. Dr. Hakan ALTIN

Aksaray Üniversitesi

Doç. Dr. Haluk DUMAN

Aksaray Üniversitesi

Doç. Dr. Haşim AKÇA

Çukurova Üniversitesi

Doç. Dr. Hayrettin ZENGİN

Sakarya Üniversitesi

Doç. Dr. Hüseyin ÜNLÜ

Aksaray Üniversitesi

Doç. Dr. İbrahim EKŞİ

Gaziantep Üniversitesi

Doç. Dr. İlhan EGE

Mersin Üniversitesi

Doç. Dr. İsmail AKBAL

Aksaray Üniversitesi

Doç. Dr. Kahraman KALYONCU

Aksaray Üniversitesi

Doç. Dr. Korhan KARCIOĞLU

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

Doç. Dr. Köksal HAZIR

Toros Üniversitesi

Doç. Dr. Kubilay ÖZER

Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Doç. Dr. Lütfi ARSLAN

Medeniyet Üniversitesi

Doç. Dr. Mahmut AKIN

Bozok Üniversitesi

Doç. Dr. Mahmut HIZIROĞLU

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

Doç. Dr. Mazlum ÇELİK

Hasan Kalyoncu Üniversitesi

Doç. Dr. Mehmet AKINCI

Aksaray Üniversitesi

Doç. Dr. Mehmet ALTINÖZ

Hacettepe Üniversitesi

Doç. Dr. Munise ILIKKAN ÖZGÜR

Aksaray Üniversitesi

Doç. Dr. Murat YALÇINTAŞ

İstanbul Ticaret Üniversitesi

Doç. Dr. Mustafa Fedai ÇAVUŞ

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

Doç. Dr. Müjdat AVCI

Dokuz Eylül Üniversitesi

Doç. Dr. Nilsun SARIYER

Muğla Üniversitesi

Doç. Dr. Onur KÖKSAL

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi

Doç. Dr. Osman DOĞANAY

Aksaray Üniversitesi

Doç. Dr. Ömer Okan FETTAHLIOĞLU

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üni.

Doç. Dr. Öykü İYİGÜN

İstanbul Üniversitesi

Doç. Dr. Sadettin PAKSOY

Kilis 7 Aralık Üniversitesi

Doç. Dr. Seçil FETTAHLIOĞLU

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üni.

Doç. Dr. Sema POLATÇI

Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Doç. Dr. Semih SORAN

Özyeğin Üniversitesi

Doç. Dr. Suat BEGEÇ

Türk Hava Kurumu Üniversitesi

Doç. Dr. Vedat BAL

Manisa Celal Bayar Üniversitesi

Doç. Dr. Yunus DEMİRLİ

Abant İzzet Baysal Üniversitesi


Announcements

Articles In New Issue

PDF
ERDEMLİ’DE DENİZ TURİZMİ VE YAYLA TURİZMİ FAALİYETLERİNİN FİNANSAL AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Author(s) :
İlhan EGE
Nihan CABA

Volume 1  No. 1 (2018)

View PDF Article (1265 KB)

PDF
FİNANCİAL ENGİNEERİNG AND İTS İMPORTANCE FOR ISLAMİC BANKS

Author(s) :
Aza ALHASADI
Iman ILHUSADI

Volume 1  No. 1 (2018)

View PDF Article (936 KB)

PDF
NARENCİYE İHRACATI PERFORMANSININ TARIMSAL FİNANSMAN AÇISINDAN İNCELENMESİ: ERDEMLİ ÖRNEĞİ

Author(s) :
İlhan EGE
Nihan CABA

Volume 1  No. 1 (2018)

View PDF Article (893 KB)

PDF
2015-2017 YILLARI ARASI İKY KİTAPLARININ İÇERİK ANALİZİ

Author(s) :
Himmet KARADAL
Ethem MERDAN

Volume 1  No. 1 (2018)

View PDF Article (512 KB)

PDF
GİRİŞİMCİLİK TUTKUSU VE TUTKULU LİDERLİK ÜZERİNE BİR LİTERATÜR İNCELEMESİ

Author(s) :
Yasemin GÜLBAHAR
Himmet KARADAL

Volume 1  No. 1 (2018)

View PDF Article (362 KB)

Share on social networks

License


Creative Commons Lisansı

ASSTUDIES' de yayınlanan çalışmalar Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmaktadır.