Yayıncı (Publisher)
Menekşe ŞAHİN KARADAL, artssocialstudies@gmail.com
Editor In Chief

Menekşe ŞAHİN KARADAL

Managing Editor

Asst. Prof. Dr. Asuman ÖZDEMİR, aakdemir@karabuk.edu.tr

Asst. Prof. Dr. A. Mohammed ABUBAKAR, mohammed.abubakar@antalya.edu.tr

Dr. Ahmet Tuncay ERDEM, ahmeterdem@selcuk.edu.tr

Editorial Board

Prof. Dr. Ünal AY, Çağ Üniversitesi

Prof. Dr. Ahmet Cevat ACAR, Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA)

Prof. Dr. Engin YILDIRIM, Anayasa Mahkemesi

Prof. Dr. Nurullah GENÇ, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası

Prof.Dr. Lütfihak ALPKAN, Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı

Prof.Dr. Sudi APAK, İstanbul Esenyurt Üniversitesi

Prof.Dr. Tamer KOÇEL, İstanbul Kültür Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet BARCA, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

Prof.Dr. Cengiz YILMAZ, ODTÜ

Prof. Dr. Şevki ÖZGENER, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 

Prof. Dr. Halim KAZAN, İstanbul Üniversitesi

Prof.Dr. Veysel BOZKURT, İstanbul Üniversitesi

Prof.Dr. Haluk TANRIVERDİ, İstanbul Üniversitesi

Prof.Dr. Pınar Süral ÖZER, Dokuz Eylül Üniversitesi

Prof. Dr. Yılmaz GÖKŞEN, Dokuz Eylül Üniversitesi

Prof.Dr. Azmi YALÇIN, Çukurova Üniversitesi

Prof. Dr. Kemal BİRDİR, Mersin Üniversitesi

Prof.Dr. Cemile ÇELİK, Mersin Üniversitesi

Prof. Dr. Cenk SÖZEN, Başkent Üniversitesi

Prof. Dr. Ünsal SIĞRI, Başkent Üniversitesi

Prof.Dr. Deniz BÖRÜ, Marmara Üniversitesi

Prof.Dr. Ali Ekber AKGÜN, Yıldız Teknik Üniversitesi

Prof.Dr. Muhsin HALİS, Kocaeli Üniversitesi

Prof.Dr. Aykut BEDÜK, Selçuk Üniversitesi

Prof.Dr. Mehmet MARANGOZ, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Prof.Dr. Jülide KESKEN, Ege Üniversitesi

Prof.Dr. Reyhan Ayşen WOLF, Giresun Üniversitesi

Prof.Dr. Mutlu Başaran ÖZTÜRK, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

Prof. Dr. Bülent GÜLÇUBUK, Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Asım SALDAMLI, Nişantaşı Üniversitesi

Prof.Dr. Mustafa PAKSOY, Kilis 7 Aralık Üniversitesi

Prof.Dr. Doğan Nadi LEBLEBİCİ, Hacettepe Üniversitesi

Prof.Dr. Aşkın KESER, Uludağ Üniversitesi

Prof.Dr. Gülten GÜMÜŞTEKİN, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Prof.Dr. Belkıs ÖZKARA, Afyon Kocatepe Üniversitesi

Prof.Dr. Çiğdem KIREL, Anadolu Üniversitesi

Prof.Dr. Mustafa TEPECİ, Celal Bayar Üniversitesi

Prof.Dr. Ali DANIŞMAN, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

Prof. Dr. Cem TANOVA, Doğu Akdeniz Üniversitesi, KKTC

Prof. Dr. Osman KARATEPE,  Doğu Akdeniz Üniversitesi, KKTC

Prof. Dr. Çağlar ÖZEL,  Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, KKTC

Prof. Dr. Hüseyin ARASLI, Doğu Akdeniz Üniversitesi, KKTC 

Prof. Dr. Hasan KILIÇ, Doğu Akdeniz Üniversitesi, KKTC 

Prof. Dr. Mustafa TÜMER, Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi, KKTC

Prof. Dr. Mustafa İLKAN, Doğu Akdeniz Üniversitesi, KKTC 

Prof. Dr. Okan Veli ŞAFAKLI,  Lefke Avrupa Üniversitesi, KKTC

Prof.Dr. Harun ŞEŞEN, Lefke Avrupa Üniversitesi, KKTC

Prof. Dr. Emin CİVİ, University of New Brunswick, CANADA

Assoc. Prof. Dr. Erdoğan EKİZ, King Abdülaziz University, Saudi Arabia

Assoc.Prof.Dr. Elira TURDUBAEVA

Asia American University

Kirghizistan

Assoc. Prof. Dr. Dababrata CHOWDHURY

University of Suffolk

England

Dr. Dumitru GOLDBACH

Valahia University of Târgoviste

Romania

Dr. Siham El-Kafafi

University of Waikato

New Zeland

Dr. Mohammed ABUBAKAR

Antalya Science University

 

Announcements

Articles In New Issue

PDF
ERDEMLİ’DE DENİZ TURİZMİ VE YAYLA TURİZMİ FAALİYETLERİNİN FİNANSAL AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Author(s) :
İlhan EGE
Nihan CABA

Volume 1  No. 1 (2018)

View PDF Article (1265 KB)

PDF
FİNANCİAL ENGİNEERİNG AND İTS İMPORTANCE FOR ISLAMİC BANKS

Author(s) :
Aza ALHASADI
Iman ILHUSADI

Volume 1  No. 1 (2018)

View PDF Article (936 KB)

PDF
NARENCİYE İHRACATI PERFORMANSININ TARIMSAL FİNANSMAN AÇISINDAN İNCELENMESİ: ERDEMLİ ÖRNEĞİ

Author(s) :
İlhan EGE
Nihan CABA

Volume 1  No. 1 (2018)

View PDF Article (893 KB)

PDF
2015-2017 YILLARI ARASI İKY KİTAPLARININ İÇERİK ANALİZİ

Author(s) :
Himmet KARADAL
Ethem MERDAN

Volume 1  No. 1 (2018)

View PDF Article (512 KB)

PDF
GİRİŞİMCİLİK TUTKUSU VE TUTKULU LİDERLİK ÜZERİNE BİR LİTERATÜR İNCELEMESİ

Author(s) :
Yasemin GÜLBAHAR
Himmet KARADAL

Volume 1  No. 1 (2018)

View PDF Article (362 KB)

Share on social networks

License


Creative Commons Lisansı

ASSTUDIES' de yayınlanan çalışmalar Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmaktadır.