Yayıncı (Publisher)
Menekşe ŞAHİN KARADAL, artssocialstudies@gmail.com
Editor In Chief

Menekşe ŞAHİN KARADAL

Managing Editor

Asst. Prof. Dr. Asuman ÖZDEMİR, aakdemir@karabuk.edu.tr

Asst. Prof. Dr. A. Mohammed ABUBAKAR, mohammed.abubakar@antalya.edu.tr

Dr. Ahmet Tuncay ERDEM, ahmeterdem@selcuk.edu.tr

ERDEMLİ’DE DENİZ TURİZMİ VE YAYLA TURİZMİ FAALİYETLERİNİN FİNANSAL AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Author(s) : İlhan EGE, Nihan CABA,
Issue :
Volume 1  No. 1 (2018)

Pages :
1-12

View PDF Article (1265 KB)
FİNANCİAL ENGİNEERİNG AND İTS İMPORTANCE FOR ISLAMİC BANKS
Author(s) : Aza ALHASADI, Iman ILHUSADI,
Issue :
Volume 1  No. 1 (2018)

Pages :
13-30

View PDF Article (936 KB)
NARENCİYE İHRACATI PERFORMANSININ TARIMSAL FİNANSMAN AÇISINDAN İNCELENMESİ: ERDEMLİ ÖRNEĞİ
Author(s) : İlhan EGE, Nihan CABA,
Issue :
Volume 1  No. 1 (2018)

Pages :
43-31

View PDF Article (893 KB)
2015-2017 YILLARI ARASI İKY KİTAPLARININ İÇERİK ANALİZİ
Author(s) : Himmet KARADAL, Ethem MERDAN,
Issue :
Volume 1  No. 1 (2018)

Pages :
44-50

View PDF Article (512 KB)
GİRİŞİMCİLİK TUTKUSU VE TUTKULU LİDERLİK ÜZERİNE BİR LİTERATÜR İNCELEMESİ
Author(s) : Yasemin GÜLBAHAR, Himmet KARADAL,
Issue :
Volume 1  No. 1 (2018)

Pages :
51-64

View PDF Article (362 KB)

Announcements

Articles In New Issue

PDF
ERDEMLİ’DE DENİZ TURİZMİ VE YAYLA TURİZMİ FAALİYETLERİNİN FİNANSAL AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Author(s) :
İlhan EGE
Nihan CABA

Volume 1  No. 1 (2018)

View PDF Article (1265 KB)

PDF
FİNANCİAL ENGİNEERİNG AND İTS İMPORTANCE FOR ISLAMİC BANKS

Author(s) :
Aza ALHASADI
Iman ILHUSADI

Volume 1  No. 1 (2018)

View PDF Article (936 KB)

PDF
NARENCİYE İHRACATI PERFORMANSININ TARIMSAL FİNANSMAN AÇISINDAN İNCELENMESİ: ERDEMLİ ÖRNEĞİ

Author(s) :
İlhan EGE
Nihan CABA

Volume 1  No. 1 (2018)

View PDF Article (893 KB)

PDF
2015-2017 YILLARI ARASI İKY KİTAPLARININ İÇERİK ANALİZİ

Author(s) :
Himmet KARADAL
Ethem MERDAN

Volume 1  No. 1 (2018)

View PDF Article (512 KB)

PDF
GİRİŞİMCİLİK TUTKUSU VE TUTKULU LİDERLİK ÜZERİNE BİR LİTERATÜR İNCELEMESİ

Author(s) :
Yasemin GÜLBAHAR
Himmet KARADAL

Volume 1  No. 1 (2018)

View PDF Article (362 KB)

Share on social networks

License


Creative Commons Lisansı

ASSTUDIES' de yayınlanan çalışmalar Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmaktadır.